7 – dňová Farská púť do Medžugoria

18.8. – 24.8.2024

ORGANIZÁCIA PÚTE (Šoltés Travel Tulčík + farnosť Fulianka)

Rámcový program zájazdu*
1. deň – odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách.
2. deň – príchod na Makarskú riviéru (9-hodinová prestávka), v podvečerných hodinách odchod do Medžugoria, ubytovanie sa, osobné voľno, večera a večerný modlitbový program v Medžugorí.
3. – 5. deň – program v Medžugorí.
6. deň – raňajky, odubytovanie sa, odchod z Medžugoria na Makarskú riviéru
(9-hodinová prestávka), v podvečerných hodinách odchod na Slovensko.
7. deň – príchod na Slovensko.

Doprava
Doprava do Medžugoria je zabezpečená klimatizovaným autobusom s ponukou teplých a chladených nápojov.
V rámci východného Slovenska patríme ku malej skupine dopravcov s novým, moderným a luxusným autobusom – preto sa nehanbíme, aký autobus Vám pristavíme a Vy sa nehanbíte, z čoho vystupujete! Prinášame vysoký štandard pre služby prepravy v cestovnom ruchu.

Po ceste sú stanovené bezpečnostné prestávky a podľa ponuky pútí v letných mesiacoch a v závislosti od počasia aj 9 hodinová prestávka pri mori na Makarskej riviére cestou tam aj späť. Pri vycestovaní do Medžugoria (Bosna a Hercegovina) je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom, ktorého platnosť je ešte minimálne 90 dní od vstupu do krajiny.

Ubytovanie
Ubytovanie v Medžugorí je zabezpečené na súkromí, ktoré sa nachádza cca 150 m od Kostola sv. Jakuba (do 5 minút peši kľudnou chôdzou). V ponuke sú dvoj a trojposteľové klimatizované izby s vlastnou sprchou a toaletou. Polpenzia je zložená z raňajok a teplých večerí s nápojmi. Na ubytovaní je dostupné WIFI pripojenie.

Poistenie
Pri vycestovaní do Medžugoria je nutné, aby boli všetci účastníci poistení, inak nebude možné ich vycestovanie do zahraničia. Poistenie je možné zabezpečiť si individuálne alebo prostredníctvom našej spoločnosti.

MODLITBOVÝ PROGRAM
Celoročný modlitbový program a sviatosť zmierenia v Medžugorí je zložený z tichej poobedňajšej poklony v adoračnej kaplnke, zo svätých ružencov, svätej liturgie, poklona k Najsvätejšej Eucharistii a poklone svätému krížu.

ĎALŠÍ PROGRAM
Výstup na Križevac a na Vrch zjavenia Podbrdo, prednášky a svedectvá – komunita Čenakolo, Partick a Nancy, Goran Čurkovič, Terézia Gažiová zo Svetla Máriinho a iné.

FAKULTATÍVNE VÝLETY (s doplatkom)
Mostar, Kravické vodopády, Tihalina a iné.

Cena:  250,- Eur

Cena obsahuje:
doprava moderným klimatizovaným autobusom
4 x ubytovanie s polpenziou v blízkosti kostola (platí sa v Medžugorí)
povinný poplatok za tlmočenie v Medžugorí = 2 € (platí sa v Medžugorí),
sprievodca.

Cena neobsahuje:
komplexné cestovné poistenie (od 3,00 €/deň),
jednoposteľová izba – podľa dostupnosti s doplatkom
fakultatívne výlety mimo programu.

Prihlásenie je v prípade záujmu možné v sakristii chrámu vždy po bohoslužbe, alebo u o.Galajdu 


tel.č.: +421 51 79 41 639                                                              mail: milos.galajda@seznam.cz