Chrám Povýšenia sv. Kríža

Chrám Povýšenia svätého Kríža v Chmeľove z roku 1936 má obdĺžnikový pôdorys s polkruhovým uzáverom svätyne a predstavanou vežou zakončenou lomeným ihlanom a trojramenným krížom. Súčasťou stavby je sakristia. Dominantným objektom v interiéri je oltár s baldachýnom.