Liturgický program

GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV

FARNOSŤ SV. KOZMU a DAMIÁNA   FULIANKA

PORIADOK    BOHOSLUŽIEB

Pondelok

25. september

Prepodobná matka Eufrozínia 7.30 Sv. liturgia

za kňazské a rehoľné povolania

 

Utorok

26. september

Odchod do večnosti svätého apoštola

a evanjelistu Jána Teológa.

Odporúčaný sviatok.

18.00

Sv. liturgia

*Ján Potaš

Streda

27. september

Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci

(Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferatského monastiera)

18.00 Sv. liturgia

*rod. Baliková

Štvrtok

28. september

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón

(Svätý Václav, české knieža. Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona)

18.00

Sv. liturgia

+ Imrich, Marek

 

Piatok

29. september

 

Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník

zdržanlivosť od mäsa

18.00

 

 

 

Sv. liturgia

*Anna s rod.

 

Sobota

30. september

Svätý hieromučeník

Gregor, biskup Veľkého Arménska.

7.30

 

 

14.00

 

Sv. liturgia

+ rod. Vargová, Mačová

 

Sobáš

 

Nedeľa

1. október

18. nedeľa po Päťdesiatnici.

 

Presvätá Bohorodička

Ochrankyňa.

 

Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich.

Náš prepodobný

otec Roman Sladkopevec.

Hl. 1

8.00

 

 

 

 

15.00

Sv. liturgia

*Pavol s rod.

Myrovanie

 

Večiereň