Liturgický program

GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV

FARNOSŤ SV. KOZMU a DAMIÁNA   FULIANKA

PORIADOK    BOHOSLUŽIEB

Pondelok

26. február

Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.    
Utorok

27. február

Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.  

 

 

 

 

Streda

28. február

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta

Zdržanlivosť do mäsa.

18.00

 

 

 

Liturgia vopred posvätených darov (VPD)

+ Marek, Imrich a ostatní z rod. Matejovskej

Štvrtok

29. február

Náš prepodobný otec Kassián. 17.30

18.00

 

 

Spoveď

Pôstna večiereň

 

 

Piatok

1. marec

Svätá prepodobná mučenica Eudokia

Zdržanlivosť od mäsa.

17.00

18.00

 

Spoveď

Liturgia vopred posvätených darov (VPD)

+ Juraj, Anna z rod. Klimkovskej

 

 

Sobota

2. marec

3. zádušná sobota

 

Svätý hieromučeník Teodot,

kerynejský biskup.

7.15

8.00

 

 

 9.00

 

 

 

večeradlo

Sv. liturgia

za zosnutých

Panychída

Stretnutie detí:
1. sviatosť zmierenia a slávnostné prijatie Eucharistie
 (v chráme) + rodičia

 Nedeľa

3. marec

3. pôstna nedeľa – Krížupoklonná

 

(Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk.)

 

 

hl.7

10.30

 

 

15.00

 

 

 

Sv. liturgia Bazila Veľkého 

*veriaci farnosti

 

Pôstna večiereň