Liturgický program

GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV

FARNOSŤ SV. KOZMU a DAMIÁNA   FULIANKA

LITURGICKÝ PROGRAM

Pondelok

10. jún

Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup  
Utorok

11. jún

 Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš  

 

Streda

12. jún

Náš prepodobný otec Onufrios Veľký.

Náš prepodobný otec Peter Atoský

 
Štvrtok

13. jún

Svätá mučenica Akvilína.

Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie

18.00

Sv. liturgia

† Pavol Kniš

Piatok

14. jún

Svätý prorok Elizeus.

Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha.

Zdržanlivosť od mäsa

 

18.00

 

Sv. liturgia

† Sylvia

Panychída

Sobota

15. jún

Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský biskup  

 

 

 

 

Nedeľa

16. jún

4. nedeľa po Päťdesiatnici

 

Svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup

 

 

hl. 3

10.30

 

11.30

 15.00

 

Sv. liturgia

⁕ veriaci farnosti

Udelenie iniciačných sviatostí – Krstu, Myropomazania a Eucharistie

Večiereň