LITUGICKÝ PORIADOK    

GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV

chrám Povýšenia sv. Kríža  CHMEĽOV

Utorok

23. apríl

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj.

 

Odporúčaný

sviatok.

17.00

Sv. liturgia