Chrám sv. Kozmu a Damiána

Dominantou obce je barokovo – klasicistický Chrám sv. Kozmu a Damiána dokončený v roku 1800. V roku 1804 ho posvätil archidiakon Michal Dudinský z Ruskej Novej Vsi. Pôvodne jednoloďový chrám s oblým uzáverom presbytéria prešiel viacerými prestavbami a počas poslednej v rokoch 1996 – 1998 bola zo severnej strany pristavaná bočná loď. V roku 2000 bola celková rekonštrukcia ukončená opravou strechy a fasády. Vnútorné zriadenie chrámu tvorí oltár a ikonostas z roku 1897, zhotovený Deziderom Millym z Prešova. Realizácia súčasných malieb v interiéri prebehla v roku 1980. Vnútornú opravu a výzdobu realizovali Jozef Wágner, Zoltán Vajda a Andrej Vajda. V lodi vymaľovali päť pôvodných obrazov na strope, hlavný zobrazujúci ustanovenie sv. Petra za hlavu Cirkvi a štyri postranné predstavujúce evanjelistov. V predsieni vytvorili na strope obraz znázorňujúci Ježišov krst v Jordáne. V celom chráme zároveň opravili omietku na stenách a zrealizovali ich dekoratívnu maľbu.

Medzi najvzácnejšie hnuteľné pamiatky chrámu patria klasicistické obrazy sv. Kozmu a Damiána a Krista Pantokratora na dreve z polovice 19. storočia. Vzácny je aj kríž s umučením na plechu od prešovského maliara Mikuláša Jordana. Vo veži je umiestnená trojica zvonov  z rokov 1834 a 1922.

V areáli chrámu sa na jeho južnej strane nachádza hrobka kňazskej rodiny Pankovičovcov postavená v roku 1843, v ktorej boli pochovaní členovia rodiny a príbuzní miestneho farára Jána Pankoviča.