Upratovanie chrámu

 

Číslo domu Od Do
11 Mačo Ján 06.05.2023 12.05.2023
19 Matejovský Matúš 13.05.2023 19.05.2023
25 Rindoš František 20.05.2023 26.05.2023
136 Kendický Peter 27.05.2023 02.06.2023
146 Balik Miroslav 03.06.2023 09.06.2023
28 Potáš Ján 10.06.2023 16.06.2023
170 Leško Lukáš 17.06.2023 23.06.2023
157 Senderák Rado 24.06.2023 30.06.2023
158 Janičko Peter 24.06.2023 30.06.2023
144 Rindoš Pavol 01.07.2023 07.07.2023
34 Lazorík Miroslav 08.07.2023 14.07.2023
36 Kaščáková Ingrid 15.07.2023 21.07.2023
37 Rindoš Miroslav 22.07.2023 28.07.2023
42 Fortuna Jakub 29.07.2023 04.08.2023
44 Mazúr Dominik 05.08.2023 11.08.2023
106 Janičko Jaroslav 12.08.2023 18.08.2023
153 Polak Marián 19.08.2023 25.08.2023
50 Kniš Eduard 26.08.2023 01.09.2023
108 Leško  Peter 02.09.2023 08.09.2023
104 Birošová Ľudmila 09.09.2023 15.09.2023
107 Fortuna František 16.09.2023 22.09.2023
53 Biroš Michal 23.09.2023 29.09.2023
55 Krajňák Peter 30.09.2023 06.10.2023
103 Matejovská Eva 07.10.2023 13.10.2023
57,58 Knišová Marta, Petro Pavel 14.10.2023 20.10.2023
60 Weisová Jana 21.10.2023 27.10.2023
62 Leščák Miroslav 28.10.2023 03.11.2023
65 Vaško Peter 04.11.2023 10.11.2023
68 Mihok Jozef 11.11.2023 17.11.2023
69 Oravec Marko 18.11.2023 24.11.2023
141 Ličák Ľubomír 25.11.2023 01.12.2023
72 Gondek Marek 02.12.2023 08.12.2023
127 Gernát Ján 09.12.2023 15.12.2023
73 Saloka Ján 16.12.2023 22.12.2023
129 Saloka Vladimír 23.12.2023 29.12.2023
76 Fortuna Vladimír 30.12.2023 05.01.2024
112 Kniš Miroslav 06.01.2024 12.01.2024
79 Lazorík Vladimír 13.01.2024 19.01.2024
Leško Miroslav 20.01.2024 26.01.2024
Petro Mária 27.01.2024 02.02.2024
81 Balik Miroslav 03.02.2024 09.02.2024

 

Liturgický program

Katapetazma

V starozákonnom chráme sa používal záves, ktorý oddeľoval svätyňu od časti pre ľud. Táto skutočnosť vyjadrovala jednak Mojžišovo nariadenie, ktoré dostal od Boha ohľadom chrámu, jednak mala Izraelitom pripomínať tajomstvo Boha a nemožnosť pristúpiť k nemu a vidieť ho ľudskými očami. Hľadiac na túto skutočnosť očami kresťana vieme, že tento záves bol daný Bohom práve z toho dôvodu, že jedine v Kristovi sa zjavilo celé božstvo, predtým zahalené, a táto Stará zmluva stratila svoju platnosť jeho smrťou, keď „sa chrámová opona roztrhla na dvoje odvrchu až dospodku“. V kresťanských chrámoch hlavne na východe sa zachovala aj tradícia mať za kráľovskými (alebo aj bočnými) dverami záves – oponu akoby spomienku na starozákonný chrám. V kresťanskom chráme však neplní záves funkciu zahalenia, ale skôr odkrytia toho, čo je bežne ľudským očiam skryté. Práve preto ho Cirkev káže odtiahnuť v čase modlitby. Keď sa teda koná zhromaždenie ľudu – utiereň, večiereň a najmä božská liturgia, záves sa odťahuje, aby sa zvýraznila skutočnosť, že to, čo bolo v Starom zákone bez prestania zahalené pred zrakom veriaceho človeka, sa dnes stáva zreteľné, viditeľné práve v čase, keď sa Cirkev zhromaždí a s istotou vie, že teraz „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení, tam som ja medzi nimi“. A práve Bohorodička je tá, skrze ktorú Boh prišiel medzi nás, preto ju nazývame katapetazmou – závesom, ktorý nám odhalil božstvo, hoci tajomstvo vtelenia je stále pred nami zahalené. Ba dokonca v Jakubovom protoevanjeliu (apokryfnom spise z prvých storočí kresťanstva) sa píše, že Mária prebývala v chráme a pripadla jej úloha utkať záves. Teda od prvých storočí je tento súvis badateľný.