Entries by Miloš Galajda

Upratovanie chrámu

  Číslo domu Od Do 11 Mačo Ján 06.05.2023 12.05.2023 19 Matejovský Matúš 13.05.2023 19.05.2023 25 Rindoš František 20.05.2023 26.05.2023 136 Kendický Peter 27.05.2023 02.06.2023 146 Balik Miroslav 03.06.2023 09.06.2023 28 Potáš Ján 10.06.2023 16.06.2023 170 Leško Lukáš 17.06.2023 23.06.2023 157 Senderák Rado 24.06.2023 30.06.2023 158 Janičko Peter 24.06.2023 30.06.2023 144 Rindoš Pavol 01.07.2023 07.07.2023 […]

Katapetazma

V starozákonnom chráme sa používal záves, ktorý oddeľoval svätyňu od časti pre ľud. Táto skutočnosť vyjadrovala jednak Mojžišovo nariadenie, ktoré dostal od Boha ohľadom chrámu, jednak mala Izraelitom pripomínať tajomstvo Boha a nemožnosť pristúpiť k nemu a vidieť ho ľudskými očami. Hľadiac na túto skutočnosť očami kresťana vieme, že tento záves bol daný Bohom práve […]